Gemensam teckning gemensam förvirring

Första gemensamma teckningen

2016 var det tio år sedan vi upptäckte att våra teckningar liknade varandra. Det ledde till vårt första gemensamma arbete, en stor platsspecifik teckning. Nu har vi gjort det igen och ställer oss frågor om utveckling och samarbete. Går allt runt i cirklar och är det i så fall bra eller dåligt?

Vi funderar över vad som borde ha hänt och vad som faktiskt har hänt. Hur man håller igång ett konstnärligt arbete överhuvudtaget och om svårigheten i att veta vad som är viktigt.

Det har gått tio år och vi ställer fortfarande samma frågor om samarbete, konstnärlig uthållighet och om teckning som uttryck för förvirring.

Tillsammans med Ylva Trapp.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *