Saltsjöbaden som Musikal

Konsthall323 ger,
Saltsjöbaden som musikal
En essämusikal med nyskrivet material

 

Saltsjöbaden som musikal är en föreställning av nyskrivet material med premiär den 30 september 2017. Den tar sin början under sent artonhundratal och förflyttar sig framåt i tid och rum, uppehåller sig vid 1938, året då Saltsjöbadsavtalet tecknas på Saltsjöbadens pampiga Grand hotell mellan de två parterna på svensk arbetsmarknad, svensk arbetsgivarförening, SAF och Landsorganisationen, LO. För att sedan flytta sig till nutid och dagens tjänstesamhälle och hur det syns i stadsrummet. Musikalen reser genom ett grannskap till stor del påverkat av en rik mans stadsplanering och vi funderar över KA Wallenbergs inverkan på nutiden.
Musikalen är ett resultat av Konsthall323 långvariga arbete och närvaro i Saltis, vi vill bidra med samtidskonst på en plats dit samtidens konstnärer sällan verkar. Vi undersöker nya former för konst i offentligt rum och funderar över historieskrivning och möjligheter till att minnas tillsammans. Kan en musikal vara ett sätt att minnas?
Konsthall323 är en konsthall med sina lokaler i en Golf Variant, vi har varit verksamma sedan 2010. Som grundare, konsthallschefer, tekniker, curatorer, städare, värdar, caféansvariga och pr- avdelning är konstnärerna Ylva Trapp och Frida Krohn.

Konsthallen har en längre tid arbetat i Saltsjöbaden, vår flexibla arkitektur har gjort det möjligt för oss att verka på en plats där samtidskonstens kritiska blick behövs. I denna segregerade förort har vi stadsvandrat, gjort research, bjudit in gäster, mött lokalbefolkning och målat akvarell. Vår verksamhet undersöker nya former för offentlig konst. Vi funderar på hur historien syns och tar plats i den gemensamma miljön. Minns vi Saltsjöbadsavtalet bäst med ett monument eller en musikal?
Hur kan fem års research omvandlas till en musikal? Varför finns det så många glasverandor i Saltsjöbaden? Hur syns kristen kapitalistisk dödsångest i stadsplaneringen? Vem minns Saltsjöbadsavtalet?

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *